Sønderborg Forsyning

Vores samarbejde med Gidion går specifikt på videoovervågning, adgangskontrol og alarmsystemer på vores genbrugspladser. Et samarbejde som fungerer rigtig godt. De er med lige fra idé over design til den endelige løsning, hvor de hele tiden har fokus på den for os rigtige løsning. 

Vi ændrer af og til på vores opstilling af containerne, som gør at fx kameraer hurtigt og sikkert skal korrigeres. I den forbindelse er det dejligt med en fleksibel samarbejdspartner, der bor mindre end en kilometer væk. Vi har også brugt dem som sparringspartner på andre IT opgaver i tæt samarbejde med vores egen IT afdeling. Sammen har vi fundet frem til løsninger, som vi nok ikke selv var kommet på.

Af Jakob Kragelund, IT-chef, Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning forsynerog servicerer borgerne i Sønderborg kommune inden for områderne vand, varme, spildevand,genbrug og affald samt en mindre del af varmeforsyningen tilkommunens indbyggere.